100 urodziny Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach

      

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

 

W naszej lokalnej społeczności w dniu 18 czerwca 2022 roku w miejscowości Rutki-Kossaki działająca Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła swoje 100 urodziny. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w Kościele pw. Św. Anny w Rutkach-Kossakach, podczas której nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru jednostki. Po uroczystej mszy nastąpił przemarsz druhów oraz wszyscy zaproszonych gości na plac przed Domem Kultury w Rutkach-Kossakach i odbyły się zaplanowane uroczystości. Przekazanie sztandaru, życzenie, wystąpienia znamienitych gości, wręczenie odznaczeń i medali dla strażaków, wręczenie Świadczeń Emerytalnych. druhom emerytom.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach-Kossakach wykonała zadanie polegające na podtrzymaniu, kultywowaniu tradycji lokalnej. Dofinansowanie na realizacje tego działania otrzymała z Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2022.