Więcej o: Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki

Wójt Gminy Rutki ogłasza  konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy Rutki; Więcej „Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki”

Osiągnięcia Gminy

Przez ostatnie XX-lecie w Gminie Rutki dokonano wiele zmian mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Polityka inwestycyjna Gminy od wielu lat prowadzona jest w kierunku kompleksowego zabezpieczenia potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie infrastruktury technicznej jak również wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego. Więcej „Osiągnięcia Gminy”

Historia

We wczesnym średniowieczu (X-XIII wieku) przez tereny dzisiejszej gminy przebiegał ważny szlak handlowy, łączący Mazowsze z plemionami Bałtyjskami na północy i księstwami ruskimi na wschodzie. Więcej „Historia”