Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki.

Logotyp

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


 1. Spotkanie z inspektorem nadzoru instalacji fotowoltaicznych
 2. Procedura postępowania po zawarciu umowy o udzielenie grantu

 3. Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji w ramach trzeciego naboru wniosków o udzielenie dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

 4. Dane kontaktowe do Inspektorów nadzoru inwestorskiego

 5. Spotkanie grantobiorców zadania „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”z inspektorem

 6. Drugi uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

 7. Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji w ramach uzupełniającego naboru wniosków o udzielenie dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
 8. Uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

 9. Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji
 10. Zmiana zasad rozliczania prosumentów a projekt parasolowy realizowany przez gminę Rutki

 11. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie  dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

 12. Regulamin udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Rutki w ramach projektu pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”

 13. Umowa o dofinansowanie Projektu grantowego pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”

 14. Dofinansowanie wniosku pn.”Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”