Dane kontaktowe do Inspektorów nadzoru inwestorskiego

logotyp

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dane kontaktowe do Inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”:

  • w branży sanitarnej obejmującej montaż instalacji solarnych – Pan Mariusz Myśliński, tel. kontaktowy: 784 050 659, adres email: myslinski@interia.eu
  • w branży elektrycznej obejmującej: montaż instalacji fotowoltaicznych – Pan Witold Dawidowski, tel. kontaktowy: 502 392 901, adres email: energdaw@poczta.onet.pl