Dostawa komputerów przenośnych dla Gminy Rutki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Data ogłoszenia 2022-04-22 14:06
Tytuł Dostawa komputerów przenośnych dla Gminy Rutki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Typ Zamówienia Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiając nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
NR ogłoszenia ZW.271.23.2022
Kategoria Dostawa
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-05-04 do godz. 10:00

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f17806e2-02c0-444b-abbb-2b8558110fab