Osiągnięcia Gminy

Przez ostatnie XX-lecie w Gminie Rutki dokonano wiele zmian mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Polityka inwestycyjna Gminy od wielu lat prowadzona jest w kierunku kompleksowego zabezpieczenia potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie infrastruktury technicznej jak również wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego. Więcej „Osiągnięcia Gminy”

Historia

We wczesnym średniowieczu (X-XIII wieku) przez tereny dzisiejszej gminy przebiegał ważny szlak handlowy, łączący Mazowsze z plemionami Bałtyjskami na północy i księstwami ruskimi na wschodzie. Więcej „Historia”