Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach-Kossakach

Adres: Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7A, 18-312 Rutki-Kossaki
Dyrektor: Anna Wądołowska
Kontakt: tel. 862701006
Strona internetowa: http://sp.gminarutki.pl

Liczba oddziałów/Grupy Liczba uczniów Liczba nauczycieli
Szkoła Podstawowa 17 317 33
Punkt Przedszkolny 4 80 5
Oddział przedszkolny „0” 1 26 1

 

Szkoła Podstawowa  im. Kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko

Adres: Grądy-Woniecko 20, 18-312 Rutki-Kossaki
Dyrektor: Dorota Pieńkos
Kontakt: tel. 862709205
Strona internetowa: http://szkolagradywoniecko.blogspot.com/

Liczba oddziałów/Grupy Liczba uczniów Liczba nauczycieli
Szkoła Podstawowa 6 w tym dwa łączone 63 16
Punkt Przedszkolny 1 8 1

 

Szkoła Podstawowa w Kołomyi

Adres: Kołomyja 35, 18-312 Rutki-Kossaki
Dyrektor: Mariola Gniazdowska
Kontakt: tel. 862709590
E-mail: spkolomyja@wp.pl

Liczba oddziałów/Grupy Liczba uczniów Liczba nauczycieli
Szkoła Podstawowa 8
w tym oddziały łączone II/III i IV/V
57 8
Punkt Przedszkolny 1 10 1