„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno, budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie-Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite-Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra- Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki” współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

28 listopada 2019 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy nr 00009-65150-UM1000106/19 na realizację projektu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno, budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie-Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite-Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra- Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki”.

Projekt ten jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Rutki poprzez regulację gospodarki wodno-sciekowej.