Czyste Powietrze

Link do strony internetowej programu „Czyste powietrze”

 

 

 

 

 


Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” działa w Urzędzie  Gminy Rutki codziennie  w godzinach od 10 do 12.

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w celu złożenia wniosku o dotację:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, Pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 7. Numer księgi wieczystej, numer działki
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia budynku/lokalu.
 10. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 11. Dochód wnioskodawcy za 2021 rok wraz z wskazaniem podstawy – w przypadku starania się o podstawowy poziom dofinansowania  (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)
 12. W przypadku starania się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zaświadczenia  z OPS

Aktualne dane o wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Rutki na dzień 31.12.2022 r.

Powiat Gmina Liczba wniosków o dofinansowanie Liczba przedsięwzięć zakończonych Kwota wypłaconej dotacji
Zambrowski Rutki 67 29 824 603 zł

Dane o wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Rutki na dzień 30.09.2022 r.

Powiat Gmina Liczba wniosków o dofinansowanie Liczba przedsięwzięć zakończonych Kwota wypłaconej dotacji
Zambrowski Rutki 62 26 738 203 zł