Wykaz pracowników Urzędu Gminy Rutki

Imię i Nazwisko
Funkcja
Telefon
Pokój
Dariusz Sławomir Modzelewski
Wójt Gminy Rutki
e-mail: dmodzelewski@gminarutki.pl
tel.:86 2763168 pokój nr 208, I piętro
Paweł Dębnicki
Zastępca Wójta
e-mail: pdebnicki@gminarutki.pl
tel.: 862763177 pokój nr 206, I piętro
Agnieszka Bazydło
Sekretarz
e-mail: abazydlo@gminarutki.pl
tel.:862763173 pokój nr 202, I piętro
Barbara Supińska
Skarbnik
e-mail: bsupinska@gminarutki.pl
tel.:862763172 pokój nr 203, I piętro
Sekretariat
e-mail:
sekretariat@gminarutki.pl
tel.: 862763161
fax: 862763160
pokój nr 207, I piętro
Hanna Kłoskowska
Urząd Stanu Cywilnego
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności
e-mail: usc@gminarutki.pl e-mail:  hkloskowska@gminarutki.pl
tel.: 862763175 pokój nr 102, parter
Magdalena Gołaszewska
Stanowisko do spraw zarządzania obrony cywilnej i spraw wojskowych
Koordynator ds. dostępności
e-mail: mgolaszewska@gminarutki.pl
tel.: 862763176 pokój nr 101, parter
Katarzyna Stypułkowska
Inspektor do spraw organizacyjnych, kadrowych i obsługi organów gminy
e-mail: kadry@gminarutki.pl
tel.: 862763167 pokój nr 202, I piętro
Magdalena Ewa Szeligowska
Staniwisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
e-mail: mszeligowska@gminarutki.pl
tel.: 862763167 pokój nr 202, I piętro
Marzena Zambrzycka
Samodzielne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego
i gospodarki gruntami

e-mail: mzambrzycka@gminarutki.pl
tel.: 862763170 pokój nr 205, I piętro
Małgorzata Gronostajska
Stanowisko do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i drogownictwa
e-mail: mgronostajska@gminarutki.pl
tel.: 862763174 pokój nr 111, parter
Iwona Chojnowska
e-mail: ichojnowska@gminarutki.pl
tel.: 862763174 pokój nr 111, parter
Justyna Rykaczewska
Stanowisko pracy do spraw inwestycji, budownictwa i spraw komunalnych
e-mail: jrykaczewska@gminarutki.pl
tel.: 862763170 pokój nr 205, I piętro
Karolina Duchnowska
Stanowisko pracy do spraw działalności
gospodarczej, opłata za gospodarowanie odpadami
karolinaduchnowska@gminarutki.pl
tel.: 862763177 pokój nr 108, parter
Amanda Truskolawska-Jabłońska
Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej
e-mail:
atruskolawska@gminarutki.pl
tel.: 862763171 pokój nr 204, I piętro
Anna Orłowska
Stanowisko do spraw płacowych i księgowości
e-mail: aorlowska@gminarutki.pl
tel.: 862763171 pokój nr 204, I piętro
Małgorzata Mażewska
Stanowisko do spraw płacowych i księgowości
e-mail: mmazewska@gminarutki.pl
tel.: 862763171 pokój nr 204, I piętro
Ewa Chojnowska
Stanowisko do spraw oświaty, obsługi archiwum i promocji gminy
e-mail:
echojnowska@gminarutki.pl
tel.: 862763174 pokój nr 111, parter
Aneta Jabłońska
Stanowisko do spraw księgowości podatkowej
e-mail: ajablonska@gminarutki.pl
tel.: 862763166 pokój nr 107, parter
Paweł Szeligowski
Informatyk
e-mail: pszeligowski@gminarutki.pl
tel. 862763167 pojój nr 201, parter