Dane Urzędu Gminy


Adres
Urząd Gminy Rutki Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki

E-MAIL: sekretariat@gminarutki.pl
e-PUAP: 7231015821/skrytka


Konto bankowe
Nazwa banku: Bank Spółdzielczy Zambrów Oddział Rutki
Nr konta: 75 87750009 0020 0200 0710 0001


Dane do faktury
Nabywca:
Gmina Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
NIP: 7231629730
REGON: 450670284
Odbiorca:
Urząd Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki