Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z ustawą z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 lat.

Program wchodzi w życie od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rutkach. Wzory będą do pobrania również na stronie internetowej gminy.

W przypadku złożenia wniosku w ciągu trzech miesięcy od momentu uruchomienia programu, tj. do 30 czerwca 2016 r., rodzice bądź opiekunowie otrzymają wyrównanie wstecz, tj. od 1 kwietnia 2016 r.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacone od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Świadczenia na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat będą przysługiwać niezależnie od dochodu rodziny. W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł. (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). Osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą zatem musiały udokumentować swój dochód. Jednak większość potrzebnych dokumentów urzędnicy będą pozyskiwać z odpowiednich rejestrów posiadanych przez tutejszy Ośrodek.

Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. Do złożenia wniosku online potrzebny będzie tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Więcej informacji na temat Programu „Rodzina 500 plus” można uzyskać na stronie internetowej Gmina Rutki Samorządowy Portal Internetowy w zakładce – Ośrodek Pomocy Społecznej lub http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziećmi/rodzina-500-plus/aktualności/pytania i odpowiedzi/.

Ponadto od 26 lutego 2016 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, w ramach wsparcia uruchomił dla osób zainteresowanych infolinię dotyczącą ww. Programu, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00. nr telefonu infolinii: (85) 74 39 499.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/