Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji w ramach trzeciego naboru wniosków o udzielenie dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

logotyp

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

W ramach trzeciego otwartego naboru wniosków o udzielenie dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Rutki w ramach projektu pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 – konkurs, realizowanego w formule grantowej podaję listę inwestycji zakwalifikowanych do realizacji:

 

Nr wniosku Grantobiorcy Rodzaj instalacji Moc instalacji Wniosek zakwalifikowany
73/2022 solarna 2 kolektory TAK
74/2022 solarna 2 kolektory TAK
75/2022 fotowoltaiczna 4,458 TAK

Pliki do pobrania: