Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

logotyp

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

  1. Zarządzenie 22/22 Wójta Gminy Rutki z 17 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Rutki w ramach projektu pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu [DOCX, 412 KB]
  3. Załącznik nr 2 do Regulaminu [DOCX, 410 KB]
  4. Załącznik nr 3 do Regulaminu [DOCX, 409 KB]
  5. Załącznik nr 4 do Regulaminu [DOCX, 412 KB]
  6. Załącznik nr 5 do Regulaminu [DOCX, 415 KB]
  7. Załącznik nr 6 do Regulaminu [DOCX, 412 KB]
  8. Załącznik nr 7 do Regulaminu [DOCX, 410 KB]
  9. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego [DOCX, 416 KB]
  10. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego [DOCX, 415 KB]