Spotkanie z inspektorem nadzoru w sprawie realizacji zadania „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”

logotyp

Wójt Gminy Rutki informuje, że w dniu 21 kwietnia 2022r. odbędą się w budynku Urzędu Gminy Rutki (sala 112) spotkania inspektorów nadzoru zadania „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” z Grantobiorcami. Pierwsze spotkanie odbędzie się o godzinie 14:00, drugie o godzinie 16:00.  Na spotkaniu zostaną przedstawione informacje na temat procedury wyboru ofert, realizacji inwestycji, rozliczania grantu.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski