Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji w ramach uzupełniającego naboru  wniosków o udzielenie dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

logotyp

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

LISTA INWESTYCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI

W ramach drugiego otwartego uzupełniającego naboru  wniosków o udzielenie dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Rutki w ramach projektu pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 – konkurs, realizowanego w formule grantowej podaję listę inwestycji zakwalifikowanych do realizacji:

 

Nr wniosku Grantobiorcy Rodzaj instalacji Moc instalacji Wniosek zakwalifikowany
66/2022 fotowoltaiczna 4,95 TAK
67/2022 fotowoltaiczna 4,95 TAK
68/2022 fotowoltaiczna 3,42 TAK
69/2022 fotowoltaiczna 2,70 TAK
70/2022 fotowoltaiczna 3,8376 TAK
71/2022 solarna 2 kolektory TAK
72/2022 fotowoltaiczna 2,648 TAK

 

Komisja w składzie:

  1. Przewodniczący – Agnieszka Bazydło ……………………………………………………………………
  2. Z-ca przewodniczącego – Justyna Rykaczewska …………………………………………………….
  3. Członek – Magdalena Szeligowska …………………………………………………………………………

Pliki do pobrania:

  1. LIsta zakwalifikowanych inwestycji do realizacji [PDF, 410 KB ]