Więcej o: Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla zlewni rz. Bug

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla zlewni rz. Bug

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
Ważność: od godz. 06:59 dnia 17.03.2023 do godz. 10:00 dnia 20.03.2023
Obszar: Bug (mazowieckie, podlaskie)
Przebieg: W związku ze spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu poniżej Krzyczewa prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody. W profilu Frankopol – wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Więcej o: Projekt „POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY” dla osób po kryzysie psychicznym.

Projekt „POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY” dla osób po kryzysie psychicznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Nie czekaj dłużej – już dziś zgłoś się do nas!

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać?
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.
Więcej „Projekt „POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY” dla osób po kryzysie psychicznym.”

Więcej o: Informacja dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Więcej „Informacja dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków”