Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla zlewni rz. Bug

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
Ważność: od godz. 06:59 dnia 17.03.2023 do godz. 10:00 dnia 20.03.2023
Obszar: Bug (mazowieckie, podlaskie)
Przebieg: W związku ze spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu poniżej Krzyczewa prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody. W profilu Frankopol – wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%