Bakteria z grupy coli w wodociągach w Grądach-Woniecko

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie wykryła bakterię z grupy coli w wodociągach w Grądach-Woniecko. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone jutro tj. 16 marca 2023 roku.

W związku z wykryciem bakterii z grupy coli w wodociągu w Grądach – Woniecko Wójt Gminy Rutki informuje, iż w Strażnicy OSP w Kalinówce-Basie uruchomiono zastępcze źródło wody, z którego mieszkańcy mogą pobierać wodę pitną. Dzięki zaangażowaniu strażaków ochotników dostarczono również wodę do Zakładu Karnego. Wszystkie osoby, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć po wodę mogą zgłaszać się do biura SM „NAREW”, gdzie pomoc udzielana jest natychmiastowo.

Decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie [PDF, 1 MB]