Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679-Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne

Data ogłoszenia 2023-03-20
Tytuł Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679-Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne
Tryb Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
NR ogłoszenia 2023/BZP 00135788/01
Termin składania ofert 2023-04-03 do godz. 10:00

 

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc04e389-c191-11ed-b311-9aae6ad31be8