Informacja dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Rutki o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku niezwłocznie do Urzędu Gminy Rutki.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

  • Urzędu Gminy Rutki – sekretariat lub pok. 111, lub
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, lub
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  epuap.gov.pl  

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Informacja w załączniku).

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie  działalności polegającej na opróżnianiu  zbiorników bezodpływowych oraz transporcie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rutki.
Lp. Nazwa firmy
1. Usługi Transportowe Joanna Urbańska; Dębniki 11,

18-312 Rutki Kossaki,

2.  TOI TOI Polska Sp. z o.o., 03-044 Warszawa ul. Płochocińska 29
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów
4. Andrzej Łukaszuk , ul. Swobodna 54/33,

15-756 Białystok

5. WC SERWIS  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
6. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  18-312 Rutki-Kossaki, ul. Młynarska 3
7.  mToilet Sp. z o.o.  ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa