Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-dla-zadania-pn-przebudowa-obiektow-sportowych-przy-szkole-podstawowej-w-rutkach-kossakach.htm

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – klauzula informacyjna RODO

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

Zaproszenie do złożenia oferty-sig

Załącznik Nr 4 – zakres opracowania