Wybory do Rad Sołeckich oraz na Sołtysów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Rutki z dnia 22 marca 2023 r. informuję, że w Sołectwach Gminy Rutki odbędą się wybory do Rad Sołeckich oraz na Sołtysów. Wybory zostaną przeprowadzone podczas Zebrań Wiejskich, o terminie których Mieszkańcy zostaną poinformowani przez Sołtysów oraz za pomocą ogłoszeń.

Zapraszamy osoby uprawnione do aktywnego udziału w Zebraniach oraz w wyborach.

W przypadku jeżeli Zebranie nie odbędzie się w wyznaczonym terminie, Zebranie Wiejskie odbędzie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny bez względu na liczbę uczestniczących w Zebraniu.

 

Wójt Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski