Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi

logotypy rzeczpospolita polska województwo podlaskie unia europejska

Nazwa projektu: „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi”
Numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0373/19

Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

Projekt „Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi ” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Rutki w okresie 01.09.2021-31.08.2023. Celem projektu jest do 31.08.2023 72 uczniów (36K i 36M) ze Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko oraz Szkoły Podstawowej w Kołomyi, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 9 nauczycieli (7K; 2M) nabędzie kompetencje lub kwalifikacje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 100 osób tj. 10 nauczycieli (8K;2M), 90 uczniów (45K; 45M), szkół podstawowych z województwa podlaskiego. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  1. zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;
  2. stypendia naukowe dla uczniów zdolnych;
  3. szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy;
  4. działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

 

Dofinansowanie UE: 373 093,58 zł