Badanie ankietowe dot. Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,
Badanie jest realizowane na potrzeby diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej w Gminie Rutki w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030.

Oto link do kwestionariusza do diagnozy: https://forms.gle/RQr5ynPRKtHfTcTP8

Ankieta ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki pomogą w opracowaniu ww. dokumentu oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć, mających na celu poprawę jakości życia i prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie.
Bardzo prosimy o udział w badaniu do dnia 20.07.2021 r.
Z góry dziękujemy za pomoc.