Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich w roku szkolnym 2022/2023

Data ogłoszenia 2022-09-06
Tytuł Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich w roku szkolnym 2022/2023
Tryb Tryb podstawowy, wariant 1
NR ogłoszenia 2022/BZP 00334666/01
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-09-14 do godz. 10:00

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5da9cdaf-2a8c-4d4d-8754-6d9e7b7fd6d3