Dostawa monitora interaktywnego i komputerów przenośnych dla nauczycieli do Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich

Data ogłoszenia 2022-05-17
Tytuł Dostawa monitora interaktywnego i komputerów przenośnych dla nauczycieli do Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich
Typ Zamówienia Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).
NR ogłoszenia ZW.271.25.2022
Kategoria Dostawa
Status Postępowania w trakcie
Termin składania ofert 2022-05-25 do godz. 10:00

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bfac099b-3053-442e-b758-1de140d6a026