Gmina Rutki otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – edycja III – PGR

Gmina Rutki otrzymała dofinansowanie w III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, skierowanej do regionów, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.  

W dniu dzisiejszym, 15 lipca 2022 r., zebrały się komisje wspólne Rady Gminy Rutki.  Przedmiotem obrad były m. in. sprawy związane w realizacją inwestycji gminnych.

Radni na komisji gościli Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Gwiazdowskiego oraz Starostę Zambrowskiego Pana Stanisława Ożlańskiego.

Wójt Dariusz Modzelewski, korzystając z obecności gości, podniósł temat budowy węzła Rutki na trasie S8.

Wizyta Posła była również okazją do przekazania gospodarzowi Gminy Rutki oraz Staroście Zambrowskiemu symbolicznych czeków na kwoty dofinansowania  inwestycji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – edycja III – PGR.  

Gmina Rutki otrzymała 1 980 000,00 zł na realizację budowy kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko.  Powiat zambrowski zaś otrzymał 3 918 040,00 zł na modernizację infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi powiatowej Nr 1981B od miejscowości Grądy-Woniecko do granicy powiatu zambrowskiego.

Istotnym jest fakt, że dofinansowanie obu inwestycji będzie realizowane na obszarze Gminy Rutki.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych jest bezzwrotnym dofinansowaniem w wysokości nawet do 98 % wartości inwestycji, wspierającym gminy i powiaty, w których na początku lat 90. zostały zlikwidowane Państwowe Gospodarstwa Rolne.  

Nie znaleziono galerii.