Wigilia Gminna

18 grudnia na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rutkach- Kossakach odbyła się uroczysta Wigilia Gminna, która rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Anny. Po mszy mieliśmy przyjemność obejrzeć występ świąteczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach-Kossakach.

Grupę występującą przygotowały Panie: Marta Targońska i Bożena Grodzka. Po uroczystościach kościelnych mieszkańcy gminy wraz z przybyłymi gośćmi: proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Zbigniewem Wądołowskim, Senatorem Markiem Adamem Komorowskim, Posłem Stefanem Krajewskim, Wicewojewodą Bogusławą Szczerbińską, Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie Mariuszem Głębockim, Dowódcą 2 Batalionu Czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej ppłk. Marcinem Krzemińskim z małżonką, Jakubem Feluchem Prezesem Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich dzielili się opłatkiem pobłogosławionym przez proboszcza parafii ks. kan. Stanisława Żbikowskiego.

Wspaniałą niespodziankę zrobił nam św. Mikołaj, który przybył na saniach z odległej krainy aby wysłuchać naszych życzeń i zrobić z nami pamiątkowe zdjęcia. Całe wydarzenie uświetnione było kolędami i świąteczną muzyką zespołu „Niewinni”. Nie obyło się także bez wigilijnego poczęstunku, przygotowanego przez Państwa Pisarskich, osłodzonego wspaniałymi domowymi wypiekami gminnych Kół Gospodyń Wiejskich: „Polne Kwiaty” oraz „Znad Narwi”

Przybyli goście mogli podziwiać przepiękną szopkę przygotowaną przez członków KGW „Polne Kwiaty” oraz mieszkańców Rutek. Uczestnicy Wigilii otrzymali również świąteczne kartki oraz ceramiczne ozdoby Bożonarodzeniowe wykonane przez dzieci i seniorów podczas warsztatów rękodzieła i ceramiki, które odbyły się w projekcie „Dwa pokolenia – wiele do zrobienia”.

Wszystkim zaangażowanym w organizację Gminnej Wigilii składamy podziękowania.

 

Zadanie realizowane w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, sfinansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki