Informacja ze wstępnej analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych w związku z ogłoszonym naborem (konkursem) na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach.

Or.2111.1.2021

 

Informacja  ze wstępnej analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych w związku z ogłoszonym naborem (konkursem) na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach.

W wyniku ogłoszenia o naborze  na wyżej wymienione stanowisko aplikacje złożyło 4 kandydatów.

W dniu 17.12.2021 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała analizy złożonych dokumentów w celu porównania danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu.

Po zapoznaniu się z aplikacjami  komisja stwierdza, że aplikacje zostały złożone w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o naborze ( konkursie). Aplikacje zawierają wszystkie wymagane dokumenty, ze złożonych dokumentów wynika, że kandydaci spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu ( konkursie).

W związku z powyższym do kolejnego etapu  naboru ( konkursu) zakwalifikowali się następujący kandydaci:

  • Anna Dzieniszewska    – zam.  Rutki-Kossaki
  • Kamil Kulesza             – zam. Rutki-Kossaki
  • Magdalena Ewa Szeligowska    – zam.  Białystok
  • Justyna Gołaszewska    – zam. Stare Zalesie

O terminie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru ( konkursu), kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie przez Przewodniczącego Komisji.

 

Przewodniczący Komisji

Agnieszka Bazydło