Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji

logotyp

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

W ramach pierwszego otwartego naboru wniosków o udzielenie dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Rutki w ramach projektu pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 – konkurs, realizowanego w formule grantowej w załączniku lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji.

Pliki do pobrania:

  1. Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji[PDF, 1,00MB]