Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Drodzy Małżonkowie!

Jeżeli trwacie Państwo, nieprzerwanie od ponad pół wieku tj. od 50 lat, bądź więcej, w jednym związku małżeńskim,  to możecie otrzymać „Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Pary małżeńskie zainteresowane otrzymaniem tego odznaczenia, które zawarły związek małżeński w 1971r. bądź wcześniej, nie uhonorowane dotychczas Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,  powinny zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Rutkach przy ul. 11 Listopada Nr 7, pokój Nr 102, celem wyrażenia pisemnej zgody na przekazanie swoich danych identyfikacyjnych Wojewodzie Podlaskiemu, który  wystąpi z wnioskiem  do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Z uwagi na fakt, iż procedura przyznawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest dość długa (trwa około 6 miesięcy) – prosimy o składanie stosownych zgłoszeń w terminie do dnia 5  listopada 2021r. O terminie uroczystości  wręczenia Medali, Jubilaci zostaną poinformowani odrębnym pismem.

Parom małżeńskim, które  nie będą mogły  przybyć  na tę uroczystość – Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostaną wręczone indywidualnie w ich miejscu zamieszkania.

Uwaga:  Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany jest tylko raz.

Sprawę prowadzi: Urząd Stanu Cywilnego Rutki. tel. 86 27 63 175, email: hkloskowska@gminarutki.pl

 

 

Wójt Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski