Uwaga – Zmiana treści zapytania ofertowego:Montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach- Kossakach

Data ogłoszenia 2022-09-22
Tytuł Montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach- Kossakach
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej mniejszej niż 130000 zł, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.).
NR ogłoszenia ZW.271.65.2022
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-09-28 do godz. 12:00

ZAŁĄCZNIKI: