Nowy sprzęt i wyposażenie OSP w Rutkach-Kossakach

Wójt Gminy Rutki informuje, że dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach -Kossakach został zakupiony niżej wymieniony sprzęt i wyposażenie.

Lp. Nazwa towary Ilość

 

1. Ubranie specjalne FHR 3 częściowe 10 kompletów
2. Obuwie specjalne FXR 16 par
3. Rękawice specjalne FHR 001S 16 par
4. Zestaw ratowniczy PSP-1 1 zestaw
5. Defibrylator PAD 500P 1 sztuka
6. Szelki bezpieczeństwa p-70 2 sztuka
7. Prądownica Rosebauer 2 sztuki
8. Zestaw Wotter gel do PSP-1 2 zestawy
9. Słupek sygnalizacyjny miejsca zdarzenia 4 zestawy

 

Łączny koszt zadania 57 727, 32 zł. , w tym 960 zł stanowi wkład Gminy Rutki a pozostała kwota w wysokości 56 767,32 zł  pochodzi z dofinansowania

 

 

 

 

 

Zadanie  współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

.