Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego  na „Zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 3,0311 ha na użytek rolny na terenie obejmującym działkę nr 268, o powierzchni ogólnej 3,0311 ha położonym w obrębie miejscowości Dobrochy, gm. Rutki, pow. zambrowski, woj. podlaskie”.

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [PDF, 142 KB]