Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka”

Data wydania 2022.04.15
Tytuł Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka
Znak sprawy ZW.271.21.2022
Kategoria Usługa
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 02.05.2022 10:00
Link do postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8cfe5e99-ee9b-4bf9-a59e-94eabdd0bfc4