Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej”

Data ogłoszenia 2021-12-09 14:06
Tytuł Roboty budowlane
„Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej”
Typ Zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
NR ogłoszenia 2021/BZP 00308001/02
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2021-12-28 do godz. 10:00

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27490efa-5a40-4d30-ba95-c4bc662443d3

ZAŁĄCZNIKI: