Ogłszenie o zamówieniu „Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B”

Data ogłoszenia 2023-03-08
Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane „Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B”
Tryb Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
NR ogłoszenia

2023/BZP 00126108

Termin składania ofert 2023-03-23 do godz. 10:00

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3880a009-b1d4-11ed-9236-36fed59ea7dd