Otwarcie wyremontowanej drogi we wsi Nowe Zalesie

3 lipca 2020 roku, we wsi Nowe Zalesie w Gminie Rutki odbyło się oficjalne otwarcie drogi wyremontowanej dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Minister Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury, Poseł na Sejm Kazimierz Gwiazdowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Prezes PKS Nova Andrzej Mioduszewski, Kierownik Budowy Tomasz Niemyjski, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wojciech Borzuchowski, ks. kan. Stanisław Żbikowski z Parafii Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Rutkach Kossakach, Przewodniczący Rady Gminy Rutki Paweł Kowalewski a także Radni i sołtysi z Gminy Rutki, mieszkańcy Nowego Zalesia oraz druhowie OSP.

Przybyłych na uroczystość przywitał Wójt Gminy Rutki Dariusz Modzelewski.

Przebudowana droga ma długość 2 km 75 metrów. W tym roku został przygotowany projekt drogi i w tym roku została oddana do użytku. Inwestycja objęła m.in. przebudowę konstrukcji nawierzchni, wykonanie warstwy mrozoochronnej, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy oraz prace wykończeniowe i porządkowe. Wkład finansowy gminy wyniósł 778 tys. zł a ponad 60% pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych – 1,5 mln zł. Ten odcinek drogi jest szczególnie potrzebny lokalnej społeczności ze względu na kursujący autobus dowożący dzieci do szkoły.

Droga Nowe Zalesie – Mężenin to jedna z dwóch dofinansowanych z Funduszu Dróg Inwestycyjnych projektów w Gminie Rutki. Przebudowana zostanie również ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki.

Link do artykułu na portalu zambrowiacy.pl

[foogallery id=”1346″]