Podatek rolny – 2023 r

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2023 STAWKI

Informacja o gruntach

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

ZDR-1 – Zał. do deklaracji na podatek rolny

ZDR-2 – Zał. do deklaracji na podatek rolny

ZIR-1 – Zał. do informacji o gruntach

ZIR-2 – Zał. do informacji o gruntach

ZIR-3 – Zał. do informacji o gruntach