Podlaski Dzień Pola w Szepietowie

Podlaski Dzień Pola w Szepietowie to przegląd innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji roślinnej. To wydażenie pozwala poznać potencjał oraz postęp hodowlany i biologiczny roślin uprawnych.

Podlaski Dzień Pola to spotkanie rolników z przedstawicielami świata nauki poprzez prezentację doświadczeń, uczestnictwo w wykładach, doradztwo i konsultowanie.

Na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, również 13 czerwca, odbędzie się Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich – Wystawa Specjalistyczna.

Program:

9.30 Otwarcie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Sokólskich – Wystawy Specjalistycznej. Rozpoczęcie Czempionatu i oceny koni
10.00 Otwarcie Podlaskiego Dnia Pola – Wojciech Mojkowski – Dyrektor PODR. Przemówienia gości – scena
 

 

 

10.30

 

Wykład: „Znaczenie nowych odmian i kwalifikowanego materiału siewnego” prof. dr hab. inż. Józef Tworkowski UW-M w Olsztynie –  namiot
Prezentacja doświadczeń – pole doświadczalne

•          Zboża jare w doświadczeniu ekologicznym – dr hab. Beata Feledyn – Szewczyk prof. IUNG – PIB Puławy

•          Zboża ozime w doświadczeniu ekologicznym – dr hab. Krzysztof Jończyk IUNG – PIB Puławy

•          Rośliny bobowate źródłem krajowego białka –  prof. dr hab. Jerzy Księżak  IUNG – PIB Puławy

•          Stare odmiany zbóż na ziemiach polskich – prof. dr hab. Jerzy Czembor  IHAR – PIB w Radzikowie

•          Dobór odmian w uprawie kukurydzy – Małgorzata Ryzińska  HR Smolice

•          Doświadczenia PDO – dr Bronisław Puczel SDOO w Krzyżewie

•          Aspirator Johnsona – prof. dr hab. Bożena Łozowicka TSD IOR w Białymstoku

•          Zdrowie roślin nie tylko od święta – Andrzej Stanisław Zaman Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

•          Przedstawiciele firm nasiennych

12.00 Pokaz pracy prototypu innowacyjnego siewnika do siewu bezpośredniego traw – firmy Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Zygmunt Babiński
12.30 Pokaz technologii  zbioru  zielonek –  firma Primator&KUHN oraz Roltoma
15.00 Podsumowanie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Sokólskich – Wystawy Specjalistycznej oraz wręczenie nagród