Pojekt pn. Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pn. ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” dotyczącym usługi kompleksowej rehabilitacji, realizowanym przez Instytut ADN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do:

  • osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;
  • osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
  • osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej;
  • osób funkcjonujących w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.

Celem projektu jest kompleksowa rehabilitacja, ułatwiająca osobom niepełnosprawnym podjęcie lub powrót do aktywności społecznej i zawodowej, które wskutek zdiagnozowanej choroby, doznanego urazu, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. 

Uczestnikom projektu oferujemy bezpłatną rehabilitację realizowaną równolegle w trzech modułach:
1)
zawodowym: mającym na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i uzyskania odpowiedniego zatrudnienia;

2) psychospołecznym: mającym na celu przygotowanie do pełnienia ról w życiu rodzinnymi i społecznym poprzez sesje i warsztaty prowadzone przez doświadczonych psychologów,
3) medycznym: mającym na celu wsparcie w powrocie do zdrowia, przywrócenie utraconych funkcji zdrowotnych lub ich odtworzenie w jak największym stopniu. W ramach tego modułu zapewniamy wsparcie lekarza rehabilitacji, a także pełny zakres rehabilitacji indywidualnej i grupowej.

Po zakończeniu korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej Uczestnik ma również zapewnione wsparcie doradcy zawodowego/pośrednika/psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia i przez okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.

Gdzie będzie realizowana kompleksowa rehabilitacja?
– w Sanatorium Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie (osoby zamieszkałe w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim)
– w Centrum Rehabilitacyjno-Medycznym Wellness prowadzące ośrodek p.n. „Obok Lasu” w Grębiszewie k. Mińska Mazowieckiego  (osoby zamieszkałe w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim)

Jak wziąć udział w projekcie?

  1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie: https://tinyurl.com/56rrjs9k
  2. Po weryfikacji zgłoszenia uzyskają Państwo informację  zwrotną o wstępnej kwalifikacji do projektu. Kandydaci, którzy spełnią kryteria przyjęcia do projektu zostaną poproszeni o wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej;
  3. Po wypełnieniu formalności, ostatecznej kwalifikacji do udziału w Projekcie dokonują komisje kwalifikacyjne powołane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, lekarz i  psycholog ocenią stan Państwa zdrowia i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej wraz ze skierowaniem z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia się do Ośrodka.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są również na stronach internetowych : www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl oraz www.rehabilitacjawork.pl

Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału w projekcie!

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam,

Anna Mizińska
Młodszy Specjalista ds. Projektów

Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Browary Warszawskie, Biura „Przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56 | 00-844 Warszawa
tel. +48 22 XXXXXX | fax +48 22 211 20 90