Praca zdalna w Urzędzie Gminy Rutki

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie zmieniające Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1931).        Zgodnie z dodanym przez rozporządzenie § 24a kierownicy wszystkich urzędów administracji publicznej polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej w okresie od 3 listopada do 4 grudnia. Ma to związek z sytuacją epidemiczną na terenie kraju i ma na celu wprowadzenie rozwiązań, które przyczynią się do zahamowania rozwoju epidemii COVID-19.

Nie oznacza to, że Urząd Gminy Rutki jest dla Państwa zamknięty. Pracujemy w swoich stałych godzinach od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku i realizujemy wszystkie swoje stałe zadania. Jednakże ze względu na fakt, iż część pracowników pracuje zdalnie zachęcamy do załatwiania wszelkich urzędowych spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie prosimy również o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu z właściwym urzędnikiem.

Wszystkich informacji, również o dostępności pracowników Urzędu, udziela sekretariat pod numerem telefonu 86 276 31 61.

Wykaz pracowników Urzędu Gminy Rutki oraz ich dane kontaktowe

 

Wójt Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski