Program Granty PPGR – Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Informujemy, że Gmina Rutki rozstrzygnęła przetarg na dostawę komputerów przenośnych w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Ze wszystkimi osobami, które złożyły poprawne wnioski i spełniły warunki formalne konkursu, będziemy komunikować się w celu podpisania umowy darowizny.

Ponadto informujemy, że:

  • oświadczenia (wnioski) osób, które w punkcie 1 a) wskazały inną miejscowość niż Gmina Rutki pozostały bez rozpatrzenia ze względu na niewłaściwe miejsce złożenia wniosku,
  • oświadczenia (wnioski) osób, nie spełniających kryteriów  tj. wskazano w pkt 2 d zakład pracy niebędący PPGR pozostały bez rozpatrzenia
  • oświadczenia (wnioski) osób, które w momencie składania wniosków ukończyły szkołę średnią pozostały bez rozpatrzenia
  • oświadczenia (wnioski) złożone po 29 października 2022 zostały zakwalifikowane do listy rezerwowej.

W celu potwierdzenia zakwalifikowania do konkursu można kontaktować się pod numerem telefonu 86 276 31 62.

 


Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa