Program pilotażowego zwalczania inwazyjnych gatunków obcych

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”.
Celem projektu jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej oraz wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych poprzez określenie stopnia ich inwazyjności oraz weryfikację skuteczności metod eliminacji najbardziej inwazyjnych gatunków obcych, nad czym aktualnie pracują na terenie całego kraju zespoły ekspertów reprezentujących konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy oraz firma Eco Future Tomasz Mroczkowski.
Do najbardziej inwazyjnych, a zarazem niebezpie-cznych gatunków zaliczane są barszcze kaukaskie: barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego. Poza negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną, stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.
Barszcze kaukaskie należą do najbardziej okazałych roślin zielnych świata. Osiągają do 5 m wysokości, a ich kwiatostany mają do 70 cm średnicy. Z łatwością wypierają rodzime gatunki zagrażając siedliskom przyrodniczym. Ich inwazyj-ny potencjał wynika z olbrzymiej produkcji nasion (nawet do 100 tys. z jednego osobnika), które są przenoszone przez wodę, wiatr, zwierzęta, a także przez człowieka (np. wzdłuż dróg).
Cechują się dużymi zdolnościami regeneracyjnymi części korzeniowej, co dodatkowo utrudnia ich zwalczanie.
W Grądach Woniecko, w ramach działań pilotażowych, zespół ekspertów z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach testuje usuwanie barszczy kaukaskich z wykorzy-niem trzech metod zwalczania opartych na zabiegach: agrotechnicznych, z użyciem nawozu „Perlka” oraz polegających na usuwaniu korzeni specjalnie zaprojektowanym świdrem glebowym.