„Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”

Data ogłoszenia 2022-07-26
Tytuł „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”
Typ Zamówienia Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)– dalej: ustawa Pzp
NR ogłoszenia ZW.271.49.2022
Kategoria Roboty budowlane
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-08-10 do godz. 10:00

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dcc49246-32ee-48b8-a8c9-a9cfb77c5e80