Przekazanie laptopów z programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Komputery przenośne zakupione przez Gminę Rutki  z programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” są już przekazywane dzieciom.

W Szkole Podstawowej im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko część notebook-ów została przekazana dzieciom uczącym się i mieszkającym w miejscowości, w której funkcjonował zlikwidowany PGR Wizna.

W spotkaniu wzięli udział Poseł Kazimierz Gwiazdowski i Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, którzy razem z Wójtem Gminy Rutki Dariuszem Sławomirem Modzelewskim przekazywali sprzęt komputerowy oraz złożyli życzenia dzieciom z okazji Dnia Dziecka.

                                                                                     

 

Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa