Przekazanie laptopów z projektu zdalna Szkoła + do Szkoły Podstawowej w Rutkach

1 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach odbyło sie oficjalne przekazanie laptopów z projektu zdalna Szkoła +.

Wójt Gminy Rutki Dariusz Sławomir Modzelewski przekazał nieodpłatnie  laptopy wraz z oprogramowaniem, myszą komputerową i słuchawkami z mikrofonem na potrzeby realizacji przez uczniów oraz nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku gdy szkoły nie będą mogły realizować stacjonarnego nauczania laptopy zostaną przekazane przede wszystkim dzieciom z rodzin wielodzietnych 3+ znajdującym się w trudnej sytuacji, w których uczniowie nie mają możliwości uczestniczenia w zdalnym nauczaniu. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania, wszystkie laptopy będą wykorzystywane przez placówki oświatowe w normalnym trybie pracy.

Projekt zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

laptopy słuchawki i torby z herbem gminy rutki

wójt podpisuje umowę przekazania laptopów po prawej dyrektor szkoły Dorota Wądołowska

Dyrektor Szkoły Dorota Wądołowska podpisuje umowę przekazania laptopów

Dyrektorzy szkoły i wójt. W tle laptopy słuchawki i torby z herbem gminy

Dyrektorzy szkoły i wójt w tle laptpy słuchawki i torby z herbem gminy rutki