Remont – modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 164 i 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko i 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka w gminie Rutki – ETAP 1 od km 0+000,00 do km 1+300,00

Data ogłoszenia 2022-06-17
Tytuł Remont – modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 164 i 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko i 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka w gminie Rutki – ETAP 1 od km 0+000,00 do km 1+300,00
Typ Zamówienia Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).
NR ogłoszenia ZW.271.33.2022
Kategoria Roboty budowlane
Status Postępowania w trakcie
Termin składania ofert 2022-07-04 do godz. 10:00

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b6e0a5cd-3858-436c-bddc-b9e1c47649a