Statystyczne Vademecum Samorządowe

https://bialystok.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_podlaskie/portrety_gmin/powiat_zambrowski/gmina_rutki.pdf